Jasny Ciemny
Jasny Ciemny
Powrót

Remont kamienicy w Bielsku-Białej

Praca z zabytkiem: przywracanie dawnego blasku

Bielsko-Biała,

2021

przebudowa

Jedną z najważniejszych decyzji był wybór palety barw. Postawiliśmy na zawężoną gamę ziemistych kolorów. Niestety obecnie większą popularnością cieszą się pastelowe odcienie i malowanie każdego z elementów fasady innym wybarwieniem, ale ujednolicenie kolorystyczne pozwala wyeksponować formę architektoniczną budynku. Subtelniejsze odcienie nie tylko pozwalają ukazać kunszt rzeźbiarskich elementów, ale także zdecydowanie lepiej się starzeją.

O PROJEKCIE

Prace nad renowacją kamienicy przy ul. 3 Maja rozpoczęliśmy od dokładnego zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, przeprowadzenia badań stratygraficznych oraz zapoznania się z archiwalnymi materiałami. Analiza innych budynków architekta obiektu Karola Korna i dawnych fotografii okazała się niezwykle cenna. Wszystko to pozwoliło przygotować spójny projekt renowacji. Remont podlegał uzgodnieniom konserwatorskim, więc w jego trakcie współpracowaliśmy z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Remont obejmował izolację fundamentów, odwodnienie podwórza, krycie dachu oraz renowację elewacji. Odrestaurowane zostały elementy rzeźbiarskie, kamienny cokół budynku i wszystkie obróbki blacharskie. Prace remontowe objęły także gzyms. Dzięki renowacji XIX-wieczna kamienica odzyskała dawny blask, a przede wszystkim kontynuuje pierwotny zamysł projektanta budynku.

Ten XIX-wieczny, trójkondygnacyjny budynek w stylu neorenesansowym został zaprojektowany przez Karola Korna, postać szczególnie ważną dla historii Bielska. Architekt był autorem nie tylko pięknych kamienic, ale także budynków dworca kolejowego, Poczty Głównej, Sądu Rejonowego, Straży Pożarnej, czy nieistniejących już synagog. Zaprojektował także bielski hotel President.

Praca z zabytkami wymaga, wyczucia i szczegółowości, a jednocześnie elastyczności, gdyż toczące się prace niosły potrzebę reagowania i zmian na bieżąco.

W renowacji zabytkowego budownictwa konieczna jest pokora i szacunek do materii, z którą pracujemy, a także wnikliwe spojrzenie na historię. Zależało nam na tym, by podjąć próbę odczytania pierwotnych założeń autora i świadomie zdecydować o ich przełamaniu lub kontynuacji. Trzeba zadać sobie pytania: jaki efekt renowacji chcemy osiągnąć? Jaką doktrynę konserwatorską przyjmujemy i dlaczego to są ważne decyzje. A w następnym kroku potrzebna jest jeszcze wiedza techniczna. Musimy patrzeć na projekt elewacji w szerszym kontekście całej ulicy.

tel. 604 344 122